; charset=UTF-8" /> admin | Beogradska studentska zadruga

Veliki broj kandidata raznovrsnih profila

Beogradska Studenstska Zadruga okuplja veliki broj kandidata svih zanimanja i profila. Naša politika je da brinemo o svim našim saradnicima / partnerima, bilo da se radi o zadrugarima ili o kompanijama koje koriste naše i usluge naših zadrugara.

Više informacija »

Razvojne opcije za članove

Beogradska studentska zadruga sarađuje sa više od 400 poslodavaca različitih profila. Članovi imaju različite mogućnosti – pored potrage za idealnim poslom u struci, vreme ne treba trošiti uzalud. Preko naše zadruge članovi imaju mogućnosti da nađu privremene poslove…

Više informacija »

Beogradska studentska zadruga bez premca

Beogradska studentska zadruga bez premca po kvalitetu usluga i zadovoljstvu klijenata na osnovu poslednje ankete.
Preko 93% zadrugara, starosti od 15 do 35 godina se pozitivno izjasnilo po svim pitanjima u odnosu na poslovanje Beogradske studentske zadruge. Na prvom mestu članovi su naglašavali porodični odnos i veliku brigu o zaštiti prava svojih članova od strane BSZ, dok je takođe kao važan momenat apostrofirano da nijedan od anketiranih članova nije imao bilo kakav pravno-administrativni problem.

Više informacija »

Prednosti poslovanja sa BSZ – ključ u ruke

– BSZ za potrebe klijenata obavlja kompletnu administraciju radnika, prijave i odjave radnika, obračun plata i brz i efikasan način isplate radnika.
– BSZ poseduje veliku bazu talenata i radne snage najrazličitijih profila.
– Za angažovanje radnika preko studentske i omladinske zadruge poslodavac plaća znatno niže stope poreza i doprionosa, što je zasigurno najjeftiniji legalan način zapošljavanja na našem tržištu.

Više informacija »