; charset=UTF-8" /> Promo | Beogradska studentska zadruga

Veliki broj kandidata raznovrsnih profila

Beogradska Studenstska Zadruga okuplja veliki broj kandidata svih zanimanja i profila. Naša politika je da brinemo o svim našim saradnicima / partnerima, bilo da se radi o zadrugarima ili o kompanijama koje koriste naše i usluge naših zadrugara.

Više informacija »

Razvojne opcije za članove

Beogradska studentska zadruga sarađuje sa više od 400 poslodavaca različitih profila. Članovi imaju različite mogućnosti – pored potrage za idealnim poslom u struci, vreme ne treba trošiti uzalud. Preko naše zadruge članovi imaju mogućnosti da nađu privremene poslove…

Više informacija »