; charset=UTF-8" /> Beogradska studentska zadruga bez premca | Beogradska studentska zadruga

Beogradska studentska zadruga bez premca

Beogradska studentska zadruga bez premca po kvalitetu usluga i zadovoljstvu klijenata na osnovu poslednje ankete.

Preko 93% zadrugara, starosti od 15 do 35 godina se pozitivno izjasnilo po svim pitanjima u odnosu na poslovanje Beogradske studentske zadruge. Na prvom mestu članovi su naglašavali porodični odnos i veliku brigu o zaštiti prava svojih članova od strane BSZ, dok je takođe kao važan momenat apostrofirano da nijedan od anketiranih članova nije imao bilo kakav pravno-administrativni problem.

Preko 89% kompanija koje koriste naše usluge, u rezultatima ankete navodi kao posebnu pogodnost u poslovanju sa BSZ to što u dosadašnjem poslovanju nisu dobili kandidata koji nije ispunio očekivanja poslodavca.