; charset=UTF-8" /> Beogradska studentska zadruga | studenti, omladinci, zaposlenje, zadruga, poslodavci, Beograd
ZAJEDNO DO POSLA ZA BOLJE SUTRA

Beogradska studentska zadruga bez premca

Beogradska studentska zadruga bez premca po kvalitetu usluga i zadovoljstvu klijenata na osnovu poslednje ankete.
Preko 93% zadrugara, starosti od 15 do 35 godina se pozitivno izjasnilo po svim pitanjima u odnosu na poslovanje Beogradske studentske zadruge. Na prvom mestu članovi su naglašavali porodični odnos i veliku brigu o zaštiti prava svojih članova od strane BSZ, dok je takođe kao važan momenat apostrofirano da nijedan od anketiranih članova nije imao bilo kakav pravno-administrativni problem.

Više informacija »

Prednosti poslovanja sa BSZ – ključ u ruke

– BSZ za potrebe klijenata obavlja kompletnu administraciju radnika, prijave i odjave radnika, obračun plata i brz i efikasan način isplate radnika.
– BSZ poseduje veliku bazu talenata i radne snage najrazličitijih profila.
– Za angažovanje radnika preko studentske i omladinske zadruge poslodavac plaća znatno niže stope poreza i doprionosa, što je zasigurno najjeftiniji legalan način zapošljavanja na našem tržištu.

Više informacija »